facebook

Kapituła Harcerza RzeczypospolitejKapituła Harcerza Rzeczypospolitej

SKŁAD KAPITUŁY

HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ „KUŹNIA”

hm. Łukasz Mróz HR – przewodniczący

Członkowie Kapituły:
– phm. Krzysztof Pawluk HR
– pwd. Przemysław Olejarz HR
– pwd. Rafał Niemiec HR
– pwd. Paweł Kalinowski HR

Sekretarz kapituły
– HO Jakub Uberman