facebook

Kapituła Harcerza RzeczypospolitejKapituła Harcerza Rzeczypospolitej

kHO z napisem

SKŁAD
KAPITUŁY HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ „KUŹNIA”

hm. Łukasz Mróz HR

Członkowie Kapituły:
– phm. Krzysztof Pawluk HR
– pwd. Przemysław Olejarz HR
– pwd. Paweł Kalinowski HR

Sekratarz kapituły
– HO Jakub Uberman