facebook

Dołącz do nasDołącz do nas

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ZHR opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków. Kadrę Związku stanowią instruktorki oraz instruktorzy – pełnoletni,  kompetentni i będący chrześcijanami.

Południwo-Wschodni Hufiec Harcerzy ''Grody'' im.gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. ''Monter” działa na terenie następujących powiatów:­ jarosławskiego,­ przeworskiego, łańcuckiego.

Więcej informacji o drużynach i  kontakt do drużynowych jest dostępny w zakładce ''Drużyny".   

 

Misja ZHR:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Podział wiekowy w  Organizacji harcerzy ZHR.

W ZHR praca wychowawcza prowadzona jest w oddzielnych poziomach wiekowych, co wynika z głębokich różnic psychofizycznych dzieci i młodzieży w poszczególnych okresach życia. Podział ten umożliwia stosowanie odmiennej metodyki i form pracy dostosowanych do różnic wiekowych.

ZUCHY to chłopcy w wieku od 7 do 10 lat, pracujący w gromadzie a w trakcie zbiórek w małych grupach – szóstkach. Zuchy poprzez zabawę, która stanowi podstawę metodyki zuchowej, zdobywają gwiazdki i sprawności, a wiedzę            i umiejętności rozwijają w kolejnych cyklach zabawowych, w których do konkretnej fabuły dobiera się różnorodne formy pracy.

HARCERZE to chłopcy w wieku od 11 do 14 lat, pracujący w drużynie podzielonej na zastępy (6-10 osób), na czele których stoją wodzowie –zastępowi. Poprzez harcerzy w sytuacjach wymagających samodzielnego rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeciwności losu, rozwija się w nich wolę pracy nad sobą, zdobywania wiedzy                  i umiejętności na coraz wyższym poziomie. W drużynie narzędziem pracy nad sobą są stopnie i sprawności harcerskie.

WĘDROWNICY to grupa metodyczna w wieku od 15 do 18 lat. Realizacja pracy wychowawczej w oparciu o system zastępowy przyjmuje odmienne formy niż w drużynie harcerzy. Dopuszczalny jest zarówno stały jak i doraźny, zmienny podział na patrole – dostosowany do realizacji zadań wychowawczych i programowych, a także podział na sekcje          – powstałe w jednym konkretnym celu lub skupiające uczestników o podobnych zainteresowaniach. Istotą wędrownictwa jest samodoskonalenie i poszukiwanie swojego miejsca w dorosłym życiu, a także realizowana indywidualnie i w grupie służba. Działania, które podejmują wędrownicy często są dla nich wyczynem i przygodą życia.

HARCERZE STARSI skupiają się w tak zwanych kręgach harcerstwa starszego. W pracy kręgów może występować koedukacja. Młode kobiety i młodzi mężczyźni (minimum wieku 18 lat) wchodzą wspólnie w dorosłe życie, pomagając sobie, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą podczas wspólnych dyskusji, warsztatów, a także poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej. Kręgi zrzeszają też ludzi dojrzałych pragnących kontynuować życie zgodnie z ideałami harcerskimi, pozostać w gronie przyjaciół z lat młodości i utrzymywać więź z organizacją harcerską.