facebook

Bohater Związku DrużynBohater Związku Drużyn

KAMPANIA BOHATER I AKCJA SZTANDAROWA HUFCA
zatwierdzona Rozkazem specjalnym Komendanta Chorągwi LS. 6/2008 z dnia 11.11.2008 r.
aktualizacja 07.03.2009 r.

I. CHARAKTERYSTYKA KAMPANII:
Kampania Bohater i Akcja Sztandarowa organizowana jest przez Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „GRODY”

Czas trwania: od 30.11.2008 r. (48-rocznica śmierci Montera)
16.06.2009 r. (114-rocznica urodzin Montera) – Turniej Zastępów Hufca o miano Zastępu Dębowego
1.08.2009 r. ( 65. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego)

II. CELE KAMPANII
– Zapoznanie harcerzy, wędrowników i instruktorów z osobą i działalnością gen. Antoniego Chruściela ps. Monter,
– Uaktywnienie pracy hufca i przede wszystkim drużyn poprzez realizację zadań kampanii,
– Praca indywidualna z harcerzami nad takimi cechami charakteru jak: honor, odwaga, męstwo, patriotyzm, służba bliźnim, dotrzymywanie słowa, wierność (cechy charakterystyczne gen. Montera),
– Praca wychowawcza uświadamiająca role sztandaru.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KAMPANII
– Co najmniej 2 drużyny osiągną kategorię Leśną,
– Drużyny działające przed rozpoczęciem kampanii osiągną kategorię Polową,
– Drużyny zdobędą proporce,
– Drużyny uregulują sprawy finansowo-gospodarcze – w szczególności zapłacone składki do końca 2008 r. i płacone regularnie składki w 2009 r.,
– Drużyny wezmą udział w Zlocie XX-lecia ZHR.

IV. PRACA Z BOHATEREM
– rajdy, złaz, zwiad,
– logo hufca, plakietka hufca,
– kampanie bohater w drużynach – zdobywanie proporców drużyn,
– praca wychowawcza uświadamiająca rolę sztandaru – prowadzona w drużynach,
– biuletyn harcerski środowiska, strona www (zakładka Kampania Bohater), książeczka o Bohaterze,
– kuźnica, zbiórki i wspólne wyjazdy Kręgu Drużynowych „MŁYN”,
– kategoryzacja drużyn i rywalizacja zastępów hufca.