facebook

SztandarSztandar

Sztandar hufca ma kształt kwadratu. Awers – prawa strona sztandaru jest w kolorze zielonym jak polskie łąki i lasy, jak harcerskie mundury. W środkowej części znajduje się Srebrny krzyż harcerski ze złotym wieńcem. Do krzyża w stopniu Harcerza Rzeczypospolitej brakuje złotej lilijki i złotego kręgu co mianowicie symbolizuje iż ciągle powinniśmy się piąć do ideału wartości jakim jest Harcerz Rzeczypospolitej.
Popatrzmy na ten krzyż, na ten krzyż służby:

Pamiętajmy, iż te tysiące kropek na krzyżu harcerskim to wszyscy harcerze i harcerki na całym świecie oraz ich dobre uczynki. Liście dębowe oznaczają siłę, umiejętność i wytrzymałość, a liście laurowe oznaczają sprawność, wiedzę i zwycięstwo. Słowo Czuwaj, powitanie, pozdrowienie harcerskie, to wezwanie do pracy nad swoim charakterem, do pomagania innym oraz także gotowość do czynu. Lilijka – symbol czystości, inaczej igła magnetyczna. Tak jak igła magnetyczna pokazuje północ, tak lilijka ma za zadanie kierować myśli, ku niebu, ku Bogu – naszej północy. Litery ONC na lilijce – hasło filaretów polskich, to nasze główne wartości harcerskie: Ojczyzna, Nauka i Cnota. Promienie to światło prowadzące przez trudy do gwiazd. Krąg to symbol harcerskiego kręgu, w którym każdy jest sobie równy, jest sobie przyjacielem i bratem. Krzyż w całej swej istocie oznacza punkty Prawa Harcerskiego i Dekalogu, a że jest wzorowany na krzyżu maltańskim i na krzyżu VIRTUTI MILITARI jest największym odznaczeniem dla harcerza tak jak dzień jego otrzymania.

Rewers jest biało-czerwony; czerwony krzyż maltański na białym tle. Pośrodku umieszczony jest biały orzeł z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Biały Orzeł znajduje się pośrodku złotego wieńca laurowego symbolizującego zwycięstwo.
Na ramionach krzyża maltańskiego znajdują się słowa: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”.
W czterech rogach rewersu, na białym tle znajdują się złote wieńce laurowe a w nich poszczególne daty:
– w górnym lewym rogu – data 1895 – rok urodzin gen. Antoniego Chruściela,
– w górnym prawym rogu – data 1960 rok w którym zmarł gen. Antoni Chruściel,
– w dolnym lewym rogu – data 1989 – rok kiedy powstała nasza organizacja – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz zaczął zarazem powstawać nasz hufiec, wówczas jeszcze pod inną nazwą,
– w dolnym prawym rogu – data 2009 – rok obecny, rok XX-lecia ZHR i zdobycia przez hufiec sztandaru.

Sztandar ma wymiary 90 na 90 cm. i obszyty jest srebrnymi frędzlami, drzewiec
o wysokości dwóch metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalową lilijką – symbolem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Sztandar dla naszej społeczności harcerskiej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi,
symbolem Małej Ojczyzny jakim jest harcerstwo, hufiec, drużyna i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.