facebook

SKŁADKISKŁADKI

Składki członkowskie są fundamentem finansów ZHR

Umożliwiają miedzy innymi:

– utrzymywanie statusu organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu mamy możliwość zbierania środków z akcji „1%”

– zdobywanie dotacji i grantów

– stabilizacja płynności finansowej ZHR

 

Najważniejsze informacje dotyczące składek w 2017 roku Okręg Podkarpacki

– Składka jest jednakowa dla wszystkich za wyjątkiem członków współdziałających i wynosi 7,5 zł za osobę za miesiąc

– Członkowie współdziałający są zwolnieni z płacenia składek

– Harcerki i harcerze starsi działający tylko w drużynach zuchowych/harcerskich/wędrowniczych są wliczani do ilości osób, od których należy odprowadzić składki, nie jest wymagane odprowadzanie oddzielne za nich składek

– System płatności jest kwartalny, w terminie do 10 dnia rozpoczynającego kwartał

– Składki instruktorskie należy wpłacać na konto Okręgu

– Składki składają się z 5 zł na działalność naczelnictwa i 2,5 zł na działalność Okręgu

 

Wpłat można dokonać na konto:

Okręg Podkarpacki ZHR

BANK Zachodni WBK S.A.

37 1090 2590 0000 0001 2978 9017