facebook

SKŁADKISKŁADKI

 

Składki członkowskie są fundamentem finansów ZHR

Umożliwiają miedzy innymi:

– utrzymywanie statusu organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu mamy możliwość zbierania środków z akcji „1%”

– zdobywanie dotacji i grantów

– stabilizacja płynności finansowej ZHR

 

Najważniejsze informacje dotyczące składek w 2021 roku Okręg Podkarpacki

– Składka jest jednakowa dla wszystkich za wyjątkiem członków współdziałających

– Członkowie współdziałający są zwolnieni z płacenia składek

– Harcerki i harcerze starsi działający tylko w drużynach zuchowych/ harcerskich/ wędrowniczych są wliczani do ilości osób, od których należy odprowadzić składki, nie jest wymagane odprowadzanie oddzielne za nich składek

– System płatności jest kwartalny, w terminie do 10 dnia rozpoczynającego kwartał

– Składki instruktorskie należy wpłacać na wyznaczone konto Okręgu

 

Wpłat można dokonać na:

Rachunki bankowe okregu