facebook

Sprawność MonterSprawność Monter

 

 

 sprawność monter

 

 

Regulamin sprawności „Monter *, **, ***”

 

„Monter *”

1. Zna życiorys i działalność Montera.

2. Potrafi odpowiedzieć innej osobie (np. z poza harcerstwa) dlaczego Monter został patronem naszego hufca i przedstawi na to własną argumentację.

3. Przygotuje prezentacje (foto-relacja, prezentacja multimedialna, prace plastyczne itp.) o Bohaterze. Swoje dokonania przedstawi w zastępie.

 

”Monter **”

1. Odwiedzi miejscowość rodziną Montera (np. pomnik Bohatera, grób Jego rodziców)

2. Rozpropaguje osobę Montera w swoim środowisku harcerskim, opowie młodszym harcerzom

o bohaterskich czynach patrona (np. na zbiórce drużyny, w formie gawędy na zbiórce własnego zastępu)

3. Przejdzie próbę odwagi ułożoną wraz z drużynowym, utożsamiając się tym samym z bohaterem.

4. Zna historie i rolę Montera w Powstaniu Warszawskim – zna przebieg, przyczyny, skutki

uwarunkowania polityczne wybuchu Powstania.

5. Upamiętniając zasługi bohatera zadba z zastępem o miejsca pamięci narodowej.

 

”Monter ***”

1. Odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego, lub wybraną miejscowość związaną z życiem

i działalnością Montera (np. Rembertów).

2. Nawiązał współprace z kombatantami, lub osobami znającymi osobę Montera.

3. Zorganizuje wystawę (np. szkolną, parafialną, miejską) na temat Montera i opowie o jego osobie

szerszemu gronu (np. w szkole na lekcji).

4. Będzie dowodził akcją drużyny o charakterze służby, nawiązując tym samym do cech przywódczych Montera.


Wymagania na sprawności zostały zatwierdzone

Rozkazem Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” L. 1/08 z dnia 31.01.2009 r.

zgodnie z Regulaminem Sprawności zatwierdzonym Rozkazem Naczelnika Harcerzy L2/97 z 22 lutego 1997 r. pkt. 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2009 r.

/aktualizacja zatwierdzona Rozkazem L. 3/10 z dnia 27.02.2010 r./