facebook

Szkoła Zastępowych „SZANIEC”Szkoła Zastępowych „SZANIEC”

 

Komenda Szkoły Zastępowych

SZEF SZKOŁY
zastępca komendanta ZD

1. Charakterystyka Szkoły.

Szkoła Zastępowych „SZANIEC” działająca w Południowo-Wschodnim Hufcu Harcerzy „GRODY” im. Gen. Bryg. Antoniego Chruściela pseud. „MONTER” odpowiada za przygotowanie, przeszkolenie zastępowych do pracy w swoich drużynach, zastępach.
Jej podstawowym zadaniem jest organizacja Kursów Zastępowych „Baszta” w hufcu, które to kursy dostarczają odpowiedniej wiedzy teoretycznej potrzebnej zastępowemu do prawidłowego prowadzenia zastępu.
Drugim bardzo ważnym zadaniem szkoły jest systematyczna organizacja sejmików zastępowych, na których zastępowi z poszczególnych drużyn hufca zdobywają nowe umiejętności, szkolą się w tych już wcześniej poznanych, a zarazem wymieniają swoje poglądy na temat swojej pracy w zastępach.

Szkoła Zastępowych posiada swoją obrzędowość, która nawiązując do II Wojny Światowej, jest bardzo bliska każdemu harcerzowi.
W szkole już od kilku lat funkcjonuje punktacja hufca, która mobilizuje zastępowych oraz całe zastępy do pracy. Punktacja kończy się Turniejem Zastępów, na którym wyłaniany jest najlepszy Zastęp Hufca, który dostaje miano zastępu „Dębowego” wraz z przechodnim proporczykiem zastępu „Dębowego”.

2. Cele Szkoły Zastępowych.

Podstawowym celem Szkoły Zastępowych jest szkolenie zastępowych podczas Kursów Zastępowych.

Do podstawowych celów kursu należą:
• dostarczenie każdemu z zastępowych odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej do prowadzenia zastępu w drużynie
• poznanie nowych technik harcerskich, nowych wiadomości niezbędnych do pracy z zastępem
• zmobilizowanie zastępowego do lepszej, ciągłej, efektywnej pracy
• nabranie doświadczenia przez zastępowego
• nagrodzenie najlepszego zastępu hufca
• zwiększenie ilości zastępów w hufcu
• zwiększenie jakości zastępów

Drugim celem Szkoły jest organizowanie sejmików zastępowych.

Cele sejmiku zastępowych:

• zdobywanie nowej wiedzy potrzebnej do pracy w zastępie, pogłębianie
i ćwiczenie tej która już wcześniej została zdobyta
• poznawanie nowych technik harcerskich, gier, zabaw, które później będą pomocne
w pracy z zastępem
• wymiana doświadczeń pomiędzy zastępowymi, nawiązanie współpracy pomiędzy
zastępowymi
• integracja zastępowych