facebook

Zadania i ObrzędowośćZadania i Obrzędowość

 

1.1 Zadania Kapituły Harcerza Orlego:
a. dbanie o poziom zdobywanych stopni w drużynach
b. czuwanie nad zdobywaniem stopni adekwatnych do wieku
c. zwiększenie ilości zdobywanych HO o 30% (harcerz w wieku 16-17 lat)
d. wszyscy instruktorzy w stopniu HO oraz harcerze pełnoletni powinni zadbać o pracę nad sobą poprzez podjęcie się próby na HR
e. spotkania Kapituły co najmniej raz na kwartał

1.2 Obrzędowość Kapituły:
a. Nazwa Kuźnia – symbolizuje miejsce gdzie „wykuwa” się – „hartuje żelazo”. To miejsce z którego wychodzą harcerze o orlich dążeniach, z niebanalnymi pomysłami, chcący zrobić coś więcej, osiągnąć coś na granicy swoich możliwości, wcielający w życie swoje marzenia.
b. Orle pióra dla HO i HR
c. Miejsce i sposób nadawania stopnia.
Nadanie stopnia ma miejsce przy pomniku z orłem. Następuje odczytanie rozkazu – wręczenie specjalnego dekretu i orlego pióra. Przy nadaniu stopnia powinien być obecny przewodniczący Kapituły lub wyznaczony przez niego członek Kapituły.
Po nominacji harcerza z hufca na stopień Harcerza Rzeczypospolitej – Kapituła powinna się zebrać wspólnie w obrzędowym miejscu (lub w miejscu nominacji) i w uroczysty sposób pogratulować harcerzowi zdobycia stopnia oraz wręczyć drugie orle pióro
d. stały element próby końcowej na stopień HO
e. członkowie Kapituły posiadają podkowy, przewodniczący złotą podkowę – nawiązanie obrzędowością do nazwy Kapituły