facebook

Zostań darczyńcąZostań darczyńcą

 

Południowo-Wschodni Związek Drużyn Harcerzy „GRODY” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” działa w ramach organizacji pożytku publicznego. Z tego tytułu nie czerpiemy żadnej korzyści materialnej z akcji w które się włączamy.

Organizujemy m.in:

– najtańszy zorganizowany wypoczynek dla harcerzy i harcerek

– włączamy się w akcje społeczne 

– pełnimy służbę na rzecz społeczności lokalnych

– organizujemy pomoc medyczną i służbę porządkową podczas uroczystości religijnych i państwowych

– organizujemy bezpieczny i ciekawy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w oparciu o pracującą społecznie kadrę instruktorów 

– działamy również w małych miastach i wioskach.

By usprawnić naszą służbę zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej jednostki, przekazując jej 1% podatku lub dokonując wpłaty przelewem. Przekaż coś od siebie i wspomóż pracę naszego szczytnego celu.

1% 2023

„Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego”

KRS: 0000057720

Możliwe jest przekazanie 1% na konkretną jednostkę. Należy wpisać kod jednostki w pozycję „Cel szczegółowy 1%”

Kody jednostek naszego hufca:

Południowo-Wschodni Hufiec Harcerzy „Grody” im. Gen. Antoniego Chruściela pseud. „Monter KOD: PDK-049

1 Jarosławska Drużyna Harcerzy „POŚCIG” im. Jana III Sobieskiego KOD: PDK-052

1 Przeworska Drużyna Harcerzy „Borek” im. Św. Franciszka z Asyżu KOD: PDK-047

4 Łancucka Drużyna Harcerzy „Karacena” im. 10 Pułku Strzelców Konnych KOD: PDK-056

 

PRZELEW

Wystarczy dokonać przelewu na konto naszego Okręgu Podkarpackiego ZHR. W tytule wpłaty należy koniecznie podać dopisek: darowizna

OKRĘG PODKARPACKI ZHR

ul. Adama Matuszczaka 14

NIP: 872-19-14-935  REGON: 00621859100057

PKO Bank Polski 14 1020 1026 0000 1902 0560 0145

 

Niematerialna forma pomocy

Każdy może wspomóc nas niematerialnie. Np. udostępnić teren biwakowy, przekazać pamiątki harcerskie. Możliwości jest wiele.
W tym celu prosimy o kontakt mailowy (grody[malpka]zhr.pl) lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

 

 

 

<grody@zhr.pl></grody@zhr.pl>